For dårlig kunnskap om «hoverboards»

, Nyhet


Tre vedtak om forbud ble resultatet etter at DSB i samarbeid med det lokale eltilsynet har gjennomført en markedskontroll med selvbalanserende ståbrett («hoverboards»).

− Vi erfarer at de aktuelle markedsaktørene vi har kontrollert har for dårlig kunnskap om hvilket regelverk som gjelder, og hvilke krav produktene må tilfredsstille. De er også dårlig på å innrette seg, og svarer sent når vi ber om å legge fram dokumentasjon, sier avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen.

Basert på en sjekkliste fra DSB gjennomførte markedskontrollgruppa hos det lokale el-tilsynet tidligere i år en sjekk av ulike produkter i flere butikker og nettbutikker. Etter inspeksjonsrunden fikk DSB oversendt ti saker, og valgte deretter å gjennomføre en dokumentkontroll med seks av dem.

I tre av sakene ble produktet vurdert som ok, mens i tre saker fattet DSB vedtak om innførsel- og omsetningsforbud. Det betyr at importørene ikke har dokumentert at produktene holder et godt nok sikkerhetsnivå.

− Basert på antall brannmeldinger og andre registrerte meldinger til DSB har vi imidlertid ikke grunnlag for å si at det er stor risiko knyttet til bruk av disse produktene. Vi kommer derfor ikke til å anbefale at de som allerede har kjøpt disse ståbrettene må levere de inn, sier Rygh Pedersen.

Bakgrunnen for at DSB og det lokale el-tilsynet gjennomførte denne markedskontrollen er at det har vært flere saker i avisene om at enkelte av disse brettene tar fyr under lading.

− Det kommer snart en ny standard for ståbrett. Da vil det være aktuelt å vurdere en test av ladefunksjonen. Til nå har vi gjennomført en dokumentkontroll, sier Rygh Pedersen.

DSB anbefaler at forbrukere tar visse forholdsregler ved lading av ståbrett.

− Vårt råd er at man ikke lader disse produktene om natten, eller uten tilsyn. Det er de samme rådene som gjelder for lading av blant annet mobiltelefon og nettbrett, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen.

DSB fattet vedtak om innførsel - og omsetningsforbud hos disse tre aktørene:

  • Jernia: (ståbrett type 8 R)
  • NETonNET AB: (Andersson balance scooter 1.3)
  • Extra Leker/Norwegian toy import (JY 901 og JY 905) 

 >> Du finner mer informasjon om ståbrett på sikkerhverdag.no

>> DSB jobber for at produktene på markedet skal være trygge. På farligeprodukter.no kan du melde fra om, eller finne et farlig produkt