Flest bunnplasseringer i test av slokkesprayer

, Nyhet


På oppdrag fra DSB har SP Fire Research testet 11 brannslokkesprayer fra det norske markedet. Testen avslører svært store forskjeller mellom produktene med hensyn til slokkeeffekt.

– Vi er overrasket over at det var så store forskjeller mellom disse produktene. Forskjellene underbygger viktigheten av å spre kunnskap om de ulike produktene. En så dårlig slokkeeffekt som enkelte av produktene viser, vil både gi en falsk trygghet for brukere, og ikke minst undergrave tilliten til de bedre produktene, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB.

Etiketten på beholderne hevder ofte at disse slokkesprayene kan håndtere ethvert brannscenario. Resultatet viser imidlertid stor spredning i produktenes slokkeeffekt.

– En slokkespray kan ikke erstatte krav til annet slokkeutstyr, og de beste i testen bør kun være et supplement, sier Pedersen.  

>> Last ned rapport med testresultater her

Gjorde brannen større

Noen av produktene viste relativt god slokkeeffekt, mens de dårligste produktene nærmest ikke hadde noen effekt på brannene de ble testet på.

En av sprayene virket til og med mot sin hensikt, ved å gjøre brannen større i stedet for å slokke den.

Merkingen av slokkesprayene varierer også. Enkelte produkter mangler en hel del påbudt informasjon, mens andre produkter er svært godt merket.

Hovedkonklusjonen i testen er at slokkesprayer ikke på noen som helst måte kan og bør erstatte påbudt håndslokker, men at det kan være et nyttig supplement til en håndslokker. Dette overrasker ikke DSB.

– Ut i fra bilder og lovnader på etikettene kan man som forbruker lett få inntrykk av at en slik slokkespray er tilnærmet jevngod med hensyn til ytelse som et tradisjonelt brannslokningsapparat. Det er altså ikke tilfelle, sier Pedersen. 

sikkerhverdag.no kan forbrukere finne gode råd til å velge riktig brannslokkingsapparat.

Må utvise aktsomhet

DSB vil følge opp de slokkesprayene som i testen viste seg å fungerte dårlig og er feilmerket, og foreta en vurdering av disse opp mot gjeldende regelverk. Vi vil også gi pålegge til noen av importørene om å rette opp i merkingen på produktet.

Vi legger imidlertid til grunn at flere markedsaktører på eget initiativ vil iverksette tiltak for å rydde opp. Det påhviler alle markedsaktørene i omsetningskjeden en aktsomhetsplikt etter regelverket (Produktkontrolloven) som pålegger dem å utvise aktsomhet og treffe rimelige tiltak/risikoreduserende tiltak for å forebygge helseskade. 

DSB vil videre også vurdere å utarbeide informasjonsmateriell til bransjen, også å føre tilsyn med denne bransjen mer hyppig i kommende år.