Fidget spinnere - disse reglene gjelder

, Nyhet


Fidget spinners, eller bare spinners har blitt enormt populært blant barn verden over, også i Norge. DSB minner om at den som skal produsere, importere og/eller selge slike spinnere har ansvar for at produktene er sikre og i samsvar med gjeldende krav.

Krav til spinnere

En fidget spinner er etter DSBs vurdering et leketøy, beregnet på barn over tre år. Dette betyr at produktet må oppfylle kravene i leketøyforskriften og relevante EN71-standarder. Det skal foreligge teknisk dokumentasjon og samsvarserklæring, og produktet skal være CE-merket. Det skal også merkes med en advarsel om at produktet ikke er egnet for barn under tre år.

Krav til produsent, importør og selger

Den store etterspørselen etter fidget spinnere gjør at mange ønsker å produsere, importere og selge disse. Alle som skal produsere, importere og/eller selge fidget spinnere på det norske markedet har ansvar for at produktene er sikre og i samsvar med gjeldende krav. Barn er en særskilt sårbar forbrukergruppe, og det finnes derfor eget regelverk som skal forebygge helseskade hos barn som følge av bruk av farlige leketøy. For eksempel er det krav om at leketøy ikke skal ha små løse deler som kan forårsake kvelning.

Leketøyforskriften angir nærmere informasjon om de enkelte markedsaktørenes forpliktelser. DSB har i tillegg utarbeidet veiledning til produsenter, importører og distributører av leketøy:

Meld fra om farlige produkter

I henhold til produktkontrolloven § 6b har virksomheter også en selvstendig plikt til å melde fra til DSB om produkter som er farlige, og hvilke tiltak de setter i verk for å forhindre skader. Det skal meldes til DSB uavhengig av hvilke tiltak som iverksettes.

>> Veileder om meldeplikt ved farlige produkter og skjema for å melde inn 

Hva gjør myndighetene?

Når det oppdages produkter som er farlige eller som ikke oppfyller kravene i regelverket kan DSB følge opp og iverksette tiltak, eksempelvis pålegge ansvarlig markedsaktør omsetningsforbud, fatte vedtak om tilbaketrekking fra butikk og/eller tilbakekalle produktet fra forbruker. DSB har per i dag ikke mottatt informasjon om at det har skjedd farlige eller uønskede hendelser med fidget spinnere i Norge.

Hånd med blå spinner leketøyFoto: Colourbox

 

Fakta om fidget spinners:

En fidget spinner er en slags snurrebass. Den har et kulelager med lokk i midten, og rundt sitter to-tre vektede armer. Brukeren holder på kulelageret og snurrer spinneren rundt og rundt. De kommer i mange utforminger og materialer, inkludert messing, kobber, rustfritt stål, titan, aluminium og plast. Kulelagrene kan være keramiske, av metall eller en hybridløsning. Det varierer også hvor lenge de spinner og hva slags vibrasjoner og lyd de avgir. Det kan være store prisforskjeller mellom spinnerne, avhengig av kvalitet, materialvalg og design.