Fagskole-undervisningen for brann og redning samles i Tjeldsund

, Nyhet


All teoriundervisning ved den nye fagskolen for brann- og redningsvesenet legges til Fjelldal i Tjeldsund kommune i Nordland. Dette ble besluttet av regjeringen i går.

- DSB er glad for at det ble tatt en så rask avgjørelse i en viktig sak om utvikling av den nye fagskolen. Vi fortsetter vårt arbeid med å få på plass en god og etterlengtet utdanning for landets brann- og redningspersonell, sier Cecilie Daae, direktør i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Med en beslutning om lokalisering på plass, kan detaljplanleggingen av brannskolen fortsette som planlagt slik at skolen vil være klar til å ta imot sine første studenter høsten 2019. I tillegg til Tjeldsund, etableres en avdeling i Stavern underlagt fagskolen, som får ansvar for utdanning av nødmeldingssentraloperatører og opplæring innen samvirke og samhandling.

- Denne beslutningen vil gi enklere rammebetingelser for videre detaljplanlegging av ny fagskole. Arbeidet med å etablere en ny utdanningsmodell er et viktig tiltak for å løfte brann- og redningsberedskapen, sier Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

>> Les hele pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepertementet

I løpet av våren har rundt 400 representanter fra ulike nivå i brann- og redningsvesen direkte deltatt i en rekke diskusjoner om innhold, opptakskrav, praksisperioder og forventninger til den nye fagskolen.

Regjeringen har bevilget 18,9 millioner til arbeidet med å etablere en to-årig fagskole for brann og redningsvesenet.

>> Les mer om arbeidet med ny fagskole for brann- og redningspersonell