Enslige eldre dør oftest i brann

, Nyhet


Risikoen for å omkomme i brann øker med alderen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

Når man bor alene, reduseres sannsynligheten for at brannen oppdages i tide. Det er også vanskeligere å rømme dersom man er alene.

– I årene fremover vil en stadig større andel av befolkningen være eldre mennesker, og mange av disse kommer til å bo hjemme alene. Derfor er brannforebygging hos denne aldersgruppen et satsingsområde for myndighetene både sentralt og lokalt, sier direktør Cecilie Daae i DSB.  

På oppdrag fra DSB har RISE Fire Research gjennomført en analyse av dødsbranner i Norge i perioden 2005-2014.

>> Rapport: Analyse av dødsbranner i Norge i perioden 2005-2014

Rapporten slår fast at det ofte er menneskelig svikt som forårsaker dødsbranner. Branner med dødelig utfall oppstår oftest i stuen og på soverommet, og den vanligste årsaken er åpen ild, deriblant røyking. Når man også inkluderer de brannene som ikke har dødelig utfall, er det matlaging med påfølgende komfyrbrann som topper statistikken.

– Det er tryggere å bo sammen med noen enn å bo alene. Jeg mener derfor at vi alle har et spesielt ansvar for å passe på eldre mennesker som bor alene – enten det er en forelder, besteforelder, nabo eller bekjent. Sjekk at røykvarsler, komfyrvakt og brannslokker er på plass og fungerer, oppfordrer Daae.

Mange eldre mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og brannsikkerhet er en viktig del av et forsvarlig tjenestetilbud. DSB og Helsedirektoratet har derfor nylig oppfordret kommunene til å ha ekstra oppmerksomhet på brannsikkerhet for eldre og andre risikoutsatte grupper. Det er også laget en veileder som skal støtte kommunene i deres arbeid med brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.