Eksplosivlagre politianmeldt etter tilsyn

, Nyhet


DSB utførte høsten 2016 tilsyn med 23 bedrifter som oppbevarer eksplosiver. Syv av tilsynene førte til politianmeldelse og forelegg opp til 50 000 kroner.

Bedriftene DSB anmeldte hadde svært mangelfull sikring. I de fleste tilfellende skyldes det manglende alarm. Hittil er seks saker avgjort. Fire virksomheter har fått forelegg på 50 000 kroner, en på 25 000 og en fikk 14 000. Bedriftene som ble anmeldt holder til i Nordland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

- DSB har hatt ekstra oppmerksomhet rundt eksplosivlagre de siste årene. Tilstanden ved flere av lagrene denne gangen var så alvorlig at vi valgte å politianmelde flere bedrifter. Dette vil vi fortsette å gjøre, hvis det er alvorlige brudd på regelverket. Vi må forvente at eksplosivlagrene har alarmer som fungerer som forutsatt og at de testes jevnlig, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

I en egenvurdering av tilstanden i 2015, meldte 93 prosent av virksomhetene at tilstanden i eksplosivlagrene var god. DSBs tilsyn viser at dette ofte ikke stemmer. Det ble funnet mange mangler og avvik i både 2015 og 2016.

- Vi er fornøyd med at politiet ser like alvorlig på forholdene som DSB og at det kommer en reaksjon når sikkerhetskrav ikke blir fulgt, sier Daae.

DSBs pressevakt: 99 25 20 00