eCall skal mottas av 110-sentralene

, Nyhet


Alternative modeller og løsninger for mottak av eCall ble utredet overordnet høsten 2016. Regjeringen har nå besluttet at brann- og redningsvesenets 110-sentraler skal være mottakssentral i Norge for det felles europeiske nødmeldingssystemet eCall.

eCall er et nytt nødanropssystem for varsling av trafikkulykker. Systemet skal installeres i personbiler og lette varebiler som er typegodkjent etter 31. mars 2018. Alle eCall-anrop skal bli videreformidlet direkte til brannvesenets 110-sentraler.

- DSB vil etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet se hvordan dette teknisk og praktisk kan implementeres i 110-sentralene. I denne prosessen vil DSB involvere 110-sentralene slik at dette blir best mulig tilpasset driften som er på 110-sentralene, sier Hans Kr. Madsen, avdelingsdirektør i DSB.

>> Nyhetsmelding fra regjeringen.no: Ny nødvarsling fra kjøretøy skal mottas av 110-sentralene