DSBs handlingsplan oversendt NSM

, Nyhet


DSB oversendte i dag sin handlingsplan for lukking av Nødnett-avvik, til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Der beskriver DSB hva som allerede er gjort og hvordan vi planlegger å lukke de resterende avvikene som er påpekt.

NSM opprettet i januar 2017 tilsynssak med daværende Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) - som fra 1. mars ble en del av DSB. Tilsynet avdekket flere alvorlige avvik fra sikkerhetsloven, og DSB skulle innen 1. desember levere en handlingsplan som beskriver hvordan avvikene har blitt lukket eller planlegges lukket.

-Vi ser positivt på at Nødnett har vært gjenstand for tilsyn fra NSM. Det har vært en viktig og lærerik prosess. Vi tar avvikene som er påpekt svært alvorlig, og er for lengst i gang med å håndtere dem, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Handlingsplanen for oppfølging av tilsynet med DSB og leverandøren Motorola, er koordinert og bygger på et samarbeid. At dette nå skjer raskt, er avgjørende for å bevare befolkningens tillit til at Nødnett fungerer og er trygt å bruke for nødetater og andre som er gitt tilgang til systemet.

Nødvendige tiltak som er identifisert i NSMs tilsyn, innebærer sikkerhetsforbedringer utover det som forstås som et minimum for å lukke avvikene.