DSB støtter sykkel-VM

, Nyhet


Med økt kapasitet i Nødnett og betydelig innsats fra Sivilforsvaret, bidrar DSB til at sykkel-VM i Bergen gjennomføres på en trygg og god måte.

Sykkel-VM arrangeres i Bergen fra 16. til 24. september. Det er et stort arrangement, med 12 konkurranser, anslagsvis en halv million tilskuere og nesten 10 000 akkrediterte og frivillige. Mesterskapet følges av omlag 300 millioner tv-seere over hele verden.

- Sammen med nødetatene og andre beredskapsaktører, er vi tilstede i samvirkesenteret Bergen kommune har etablert for å kunne håndtere eventuelle uforutsette hendelser som oppstår, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

DSB er representert i samvirkesenteret med eksperter fra avdelingen for nød- og beredskapskommunikasjon. Sammen med en forsterket driftsvakt, vil disse personene kunne bidra med faglige råd, informasjon, tekniske analyser og feilretting relatert til Nødnett.

Øker kapasiteten på Nødnett

- Vi øker kapasiteten på tre basestasjoner utenfor Bergen sentrum. Det kommer i tillegg til den allerede økte kapasiteten på Nødnett i sentrum. En transportabel basestasjon vil også bli tilgjengelig som reserveløsning, om større feil skulle oppstå i den ordinære Nødnett-infrastrukturen, sier Daae.

Sivilforsvaret har viktig rolle

Sivilforsvaret har også en viktig rolle under mesterskapet. Stengte veier og begrenset framkommelighet gjør at det etableres fremskutte ressursbaser og kaserneres innsatslag på fire ulike steder i byen.

- Sivilforsvaret kan rykke ut på kort varsel og bistå med for eksempel brannslokking og førstehjelp. De er godt utstyrt til å håndtere et bredt spekter av hendelser, og sørger dessuten for nødstrøm til samvirkesenteret, om det skulle bli nødvendig, sier Daae.

Sivilforsvaret vil også etablere en logistikkbase på Koengen med utplasserte sjåfører med ATV. Sivilforsvaret støtter også politiet, Statens Vegvesen og Bergen kommune med alternativt samband.

200 tjenestepliktige i sving

Over 200 tjenestepliktige kommer til å være i innsats i løpet av mesterskapet. Dette er den største innsatsen på flere år, og befal og mannskaper har forberedt seg de siste ukene gjennom øvelser og repetisjon av fag.

- Med unntak av noe støtte fra Rogaland, er det kun sivilforsvarsavdelingene i Bergen som er kalt inn. De øvrige avdelingene i Hordaland er i ordinær beredskap, dersom noe skjer. Vi vet jo for eksempel at september kan være en krevende måned værmessig, sier Daae.

Gjennomtenkt og god lokal beredskap

Også brannvesenet i Bergen har forberedt seg godt til sykkel-VM.

- Ja, det er absolutt vårt inntrykk. Brann- og redningsvesenet virker godt forberedt, også de har fremskutte enheter på strategiske steder i byen. Alt i alt virker det som om den lokale beredskapen i stort er gjennomtenkt og god. Likevel er det viktig å alltid være forberedt på at det kan dukke opp utfordringer man ikke har tenkt på, sier Daae.