9,4 millioner til Sivilforsvaret

, Nyhet


I statsbudsjettet som legges frem i oktober, foreslår regjeringen å øke Sivilforsvarets godtgjøringsordning med 9,4 millioner kroner.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen besøker i dag Starum leir i Oppland, i anledning leirens 50-årsdag. Fra talerstolen kunne ministeren avsløre den planlagte budsjettøkningen på 9,4 millioner.

- For lenge har for mange tapt penger på å tjenesteplikten i Sivilforsvaret i form av at lønnen deres ikke blir kompensert i tilstrekkelig grad. Mange har derfor søkt om fritak fra tjenesteplikt. Dette gjør vi noe med nå. Ikke bare skal godtgjøringsordningen økes, men den skal også endres slik at den blir lettere å forstå, med mer likebehandling på tvers av etater, fortsatte Amundsen.

- Dette er et etterlengtet tilskudd for hele Sivilforsvaret. En bedre godtgjøringsordning har vært etterspurt i flere år, og vil bidra til at vi kan beholde et høyt motivert og kompetent personell i Sivilforsvaret, sier direktør i DSB, Cecile Daae.

- En styrking og videreutvikling av Sivilforsvaret er et viktig ledd i totalforsvaret. Sivilforsvaret har et bredt oppgavespekter i fred, krise og krig, så at det nå satses på denne offentlige forsterkningsressursen kommer hele landet til gode, avslutter Daae.