– 10 millioner irakere er rammet av humanitær krise. Akkurat nå er det er et akutt behov for medisinsk hjelp og utstyr til sivile som er blitt hardt skadd i forbindelse med at de flykter fra Mosul, sier utenriksminister Brende.

Det er UD som finansierer selve bistanden og EU finansierer opp til 85% av transportkostnadene.