Varierende kunnskap om risiko

, Nyhet


Seks av ti virksomheter som myndighetene kontrollerte i en stor tilsynsaksjon nylig, vet for lite om risikoene hos nabovirksomhetene.

-Virksomheter som ligger rett ved siden av hverandre kan drive med høyst ulike aktiviteter. Kunnskap om hva naboen gjør, er derfor viktig for sikkerheten, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I løpet av den to uker lange aksjonen gjennomførte inspektører 300 tilsyn i industriparker, forsyningsbaser og kjøpesentre, hvor mange virksomheter er konsentrert på et avgrenset område. Aksjonen, i regi av Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og DSB, viser at mange virksomheter har et forbedringspotensial.

- Virksomhetene har et ansvar for å vurdere om egne risikoforhold gjør det nødvendig å ta en sikkerhetsprat med naboene for å avtale og samordne risiko- og internkontroll. At seks av ti virksomheter ikke har gjort dette, viser at aksjonen var relevant og viktig, sier miljødirektør Ellen Hambro.

- For å unngå at arbeidstakerne blir syke eller skadet på jobben, må man først ha god oversikt over hvilke farlige situasjoner som kan oppstå, også hvis risikoen ligger hos nabovirksomheten, Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Aksjonen omfattet virksomheter i hele landet. Et annet funn var at seks av ti virksomheter rapporterte hendelser eller nestenhendelser i egen bedrift, som kunne fått konsekvenser for andre virksomheter i samme område.

- Dette viser hvor viktig det er at virksomhetene har et bevisst forhold til risiko og samordning. Det er viktig å vite hva som skjer på den andre siden av gjerdet, sier direktør Knut Oscar Gilje i NSO.

Fakta om tilsynsetatenes fellesaksjon:

  • I 2016 er det fjerde gang tilsynsetatene (HMS) gjennomfører en felles tilsynsaksjon. Årets aksjon ble gjennomført de to siste ukene i april.
  • Tilsynsaksjonen skal bidra til at virksomheter som holder til i konsentrerte næringsområder, samordner seg og har en helhetlig plan for helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringene.
  • Ifølge regelverket (internkontrollforskriften) skal virksomheter som ligger tett sammen, avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter eller områder.