Tilsyn med redningsvester

, Nyhet


Tilsyn viser at oppblåsbare redningsvester som omsettes på det norske markedet langt på vei oppfyller sikkerhetskravene. Det er imidlertid avdekket flere mangler med bruksanvisninger, manglende dokumentasjon og ikke minst utfordringer ved sikkerhetsfunksjoner ved flere redningsvester.

– Vi har gjennomført tilsyn med 33 oppblåsbare redningsvester som selges på det norske markedet, forteller avdelingsleder Sverre Limtun i DSB. Funnene er ikke nedslående, men det er grunn til bekymring når det gjelder enkelte av vestene. Dette gjelder i hovedsak CO2-patronene som har lett for å løsne, noe som kan føre til at vesten ikke blåser seg opp.

Oppblåsbare redningsvester er et populært flytemiddel som oppfyller kravene til flyteutstyr i vestpåbudet som ble innført i 2015. Redningsvestene har enten automatisk eller manuell utløsning som blåser opp en luftblære dersom brukeren faller i vannet. Det er viktig at vesten fungerer når den skal, og dette stiller strenge krav til markedsaktørene.

– Redningsvestene må oppfylle krav til styrke, funksjonalitet og oppdrift. I tillegg er det svært viktig at forbrukeren følger instruksjonene for oppbevaring, ettersyn og vedlikehold, sier Limtun.

Kontakt: DSBs pressevakt, 992 52 000

Resultater fra tilsynsaksjonen

DSB har kontrollert at det kan dokumenteres at redningsvestene er sikre, at de er riktig merket og at brukerveiledningen gir forbrukeren tilstrekkelig informasjon om riktig bruk. I tillegg har 18 redningsvester blitt sendt til testing av sikkerhetsfunksjoner ved et utpekt teknisk kontrollorgan for personlig verneutstyr.

Etter å ha testet 18 forskjellige redningsvester hos teknisk kontrollorgan ble det funnet mangler i henhold til standarden på de fleste produktene. Manglene er av ulik alvorlighetsgrad, og vil bli fulgt opp ovenfor den enkelte markedsaktør.

DSB har imidlertid avdekket tre forhold som krever særlig oppfølging;

  • På flere redningsvester var CO2 patronen løs ved ankomst til kontrollorganet. Flere av CO2 patronene passerte ikke en rotasjonstest, og løsnet helt eller delvis. Dette er et forhold som kan føre til delvis eller uteblivende oppblåsing av redningsvesten.
  • Det ble også avdekket at på nesten samtlige redningsvester med beltespenne av plast, tålte ikke beltespennen den belastningen som kreves i standarden.
  • I tester utført av fysiske personer ble det avdekket at enkelte redningsvester glir over hodet på noen av testpersonene ved hopp ut i vannet fra en viss høyde. DSB understreker at dette er funn som kan variere fra ulike typer av testpersoner og hvorvidt man har brukt skrittstropp eller ikke.

DSB har varslet alle markedsaktørene om funnene, og vil utover høsten være i dialog med disse slik at nødvendige tiltak iverksettes for å utbedre eventuelle sikkerhetsmangler. DSB vil også samarbeide med svenske myndigheter om en mulig endring av standarden når det gjelder krav til festeanordninger for CO2 patroner.

Tips til forbrukere

DSB vil på nåværende tidspunkt ikke fraråde bruk av enkelte redningsvester. Det er imidlertid viktig at forbrukere gjør seg kjent med og vedlikeholder sin redningsvest. DSB anbefaler alle forbrukere som har en oppblåsbar redningsvest å følge disse rådene;

  • Sjekk jevnlig, gjerne før hver gangs bruk, at CO2 patronen er ordentlig skrudd fast. Dette gjøres enkelt ved å åpne vesten og skru til patronen for hånd.
  • Prøv din egen vest oppblåst i vannet, og sjekk at den passer til deg. Dette kan gjøres ved å skru av utløsermekanismen og blåse opp vesten ved hjelp av munnstykket.
  • Bruk alltid medfølgende skrittstropp.
  • Bytt utløsertablett så ofte som bruksanvisningen sier. Dette vil normalt være med et intervall på 1-2 år. Andre typer utløsermekanismer kan ha lengre intervaller for utskiftninger.
  • Gjør deg kjent med bruksanvisningen. Vær sikker på at du vet hvor den manuelle utløseren er.
  • Oppbevar redningsvesten tørt og i henhold til bruksanvisningen.
  • Barn under 6 år bør ikke bruke oppblåsbare redningsvester. Barn må også være svømmedyktige, og ha prøvd redningsvesten i vannet.

Hvis man er i tvil om vedlikehold av redningsvesten eller andre sikkerhetsegenskaper må man ta kontakt med utsalgsstedet eller et servicested for hjelp.

Se også www.sikkerhverdag.no for mer informasjon om sikker bruk av redningsvester.