Tidenes største IKT-øvelse

, Nyhet


Tidenes største IKT-øvelse i Norge avholdes 29. og 30. november. Scenarioet for Øvelse IKT16 inneholder omfattende IKT-angrep som lammer flere sektorer og forvaltningsområder.

– Formålet med øvelsen er å sette Norge bedre i stand til å håndtere et større IKT-angrep som rammer på tvers av sektorer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Scenarioet for øvelsen er svært aktuelt og tar utgangspunkt i de åpne trussel- og risikovurderingene fra NSM, PST og E-tjenesten. Øvelsen samler deltagere fra over 50 offentlige og private virksomheter og responsmiljøer.

På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet har DSB ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering. Dette gjøres i tett samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Forsvaret, Politiet/PST og Direktoratet for forvaltning og IKT.

Les mer om øvelsen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tidenes-storste-ikt-ovelse/id2521945/