DSB møter OSO Hotwater

, Nyhet


DSB har innkalt ledelsen i OSO Hotwater til et møte kommende mandag om de potensielt farlige varmtvannsberederne som ble produsert mellom 2009 og 2011.

- Dette er en alvorlig sak, og vi har derfor innkalt OSO Hotwater til et møte for å bli oppdatert på situasjonen. Hensikten med dette møtet er å forsikre oss om at tiltakene OSO Hotwater nå gjør er tilstrekkelige, sier DSBs direktør Cecilie Daae.

Det er produsenten som har ansvaret for å rette opp feil og eventuelt tilbakekalle produkter, men som nasjonal myndighet på elektrisitetsområdet vil DSB avklare hvordan OSO Hotwater følger opp saken og hva DSB eventuelt må gjøre.

Flere typer varmtvannsberedere som OSO Hotwater produserte i perioden 2009 til 2011 har som kjent en elektrisk tilkobling hvor det er fare for overoppheting og i ytterste konsekvens brann. Selskapet orienterte DSB om feilen i 2012, og la i 2013 fram en plan for hvordan de skulle nå fram til huseiere som hadde de aktuelle berederne. Planen inkluderte en massiv og kontinuerlig informasjonskampanje i mediene, som DSB på det tidspunktet var tilfreds med.

DSB var i tett kontakt med produsenten i denne prosessen.

- At selskapet likevel ikke lyktes i å komme i kontakt med et betydelig antall huseiere, viser jo hvor vanskelig det er å nå fram med slike budskap. Det tar jeg til etterretning, og det er naturlig for DSB å gjennomgå prosessen fra vi ble varslet til i dag. Oppdager vi at det er grunn til å endre på våre rutiner, kommer vi til å gjøre det. Innbyggernes sikkerhet er vår jobb, sier Cecilie Daae.  

DSB ber alle huseiere sjekke om deres varmtvannsberedere er blant typene som trenger ny elektrisk tilkobling. OSO Hotwater har lagt ut en oversikt på sin hjemmeside: www.osohotwater.no

I møtet med OSO Hotwater vil DSB også avklare status for de øvrige typene varmtvannsberedere som ikke listet opp i oversikten på produsentens hjemmeside.