Svalbard-rapport: Viktig å lære

, Nyhet


- Vi har ikke avdekket noe som tilsier at flere liv kunne vært reddet i redningsaksjonen. Likevel er det alltid noe å lære av hendelser som skredet på Svalbard, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Justis- og beredskapsdepartementet ga i februar DSB oppdraget med å evaluere håndteringen av ulykken og det skredforebyggende arbeidet på Svalbard. Arbeidet er gjort med støtte fra Politihøgskolen og Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

I rapporten som nå er ferdig pekes det på ulike læringspunkter og tiltak, slik at myndighetene kan stå enda bedre rustet til å håndtere liknende hendelser i framtiden.

- Etter slike ulykker er det viktig å gjennomgå alle forhold av betydning for hendelsen. Vi må lete etter kritiske beredskapsutfordringer og spørre oss selv hva som kunne og burde vært gjort annerledes. Jeg er tilfreds med rapporten, som kan være nyttig å lese for alle som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap, sier Daae.

To personer omkom i skredet som gikk fra Sukkertoppen 19. desember 2015. Elleve hus ble ødelagt og i overkant av 200 personer måtte evakueres. DSBs direktør roser selve redningsaksjonen:

- Vi mener at den umiddelbare innsatsen fra redningsmannskaper, frivillige og de rammede selv, trolig bidro til at flere liv ikke gikk tapt. Likevel peker vi i rapporten på en rekke små og store læringspunkter som må følges opp, sier Daae.

Rapporten ble denne uken overlevert justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

- Mitt umiddelbare inntrykk er at DSB i samråd med Hovedredningssentralen og Politihøgskolen har gjort en solid evaluering omkring håndteringen av den tragiske ulykken på Svalbard 19. desember 2015. Jeg har ikke fått finlest rapporten, men har rukket å registrere at den slår fast at den innsatsen redningsmannskaper, herunder de frivillige og de rammede selv utførte, gjorde at ikke flere liv gikk tapt. Jeg har også registrert at evalueringen påpeker noen læringspunkter å ta med seg videre. Slike punkter er et kvalitetsstempel ved selve rapporten, og jeg vil bruke ekstra tid på disse, sier statsråden.

>> Rapport: Skredulykken i Longyearbyen 19. desember 2015 

Ønskes ytterligere informasjon, kan DSBs pressevakt ringes på 992 52 000.