Stor nødhjelpsøvelse på Sørlandet

, Nyhet


Kommende uke arrangerer DSB, sammen med syv andre europeiske land, en stor sivil nødhjelpsøvelse på Lista.

Øvelsen er en av de største sivile i sitt slag, og det kommer om lag 500 deltakere fra over 70 ulike nasjoner. Deltakerne er fra frivillige organisasjoner, offentlige myndigheter, FN og andre, samt mange rollespillere. Øvelsen åpnes offisielt søndag 25. september og avsluttes torsdag 29. september. Øvingsområde: Lista Fly- og Næringspark og rundt i Farsund og Lyngdal kommune. 

Disse landene arrangerer IHP Triplex 2016

Luxemburg, Danmark, Estland, Finland, Sverige, Storbritannia, Tyskland og Norge.

IHP Triplex 2016 skal bedre samarbeidet mellom ulike organisasjoner som hjelper mennesker i nød, slik at alle aktører er best mulig forberedt dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe. Triplex tester samarbeid over grenser; hvordan rekvirere, frakte og motta utstyr (eksempelvis vannpumper til hjelp ved flom), hvordan hjelpe mennesker på flukt fra en katastrofe, og så videre. Det bygges en teltleir for over 200 hjelpearbeidere, med alle fasiliteter (kontorer, strøm, bad, sykestue, kantine) og en lang rekke utstyr fra deltakerlandene.

Følg øvelsen på Facebook.