Stopper sendinger med bombekjemikalier

, Nyhet


Ved alle de siste terroraksjonene i Europa har det blitt benyttet utgangsstoffer for eksplosiver. Nå går DSB, Tolldirektoratet og KRIPOS sammen for å stoppe at slike stoffer kommer inn til Norge via netthandel.

Det er ikke lenger lovlig for privatpersoner i Norge å kjøpe visse kjemikalier som kan misbrukes i kriminell aktivitet som terror.

Regelverket fra DSB har gjort det vanskeligere å få tak i disse stoffene fra norske forhandlere.

Fellesaksjon

Nå satser DSB og Tolletaten på å stoppe ulovlig innførsel fra utlandet gjennom en fellesaksjon. Kjemikaliene bestilles på nettet hvor det gjennom mange år har vært økning i handel med kjemikalier. Det er Tolletaten har ansvar for å kontrollere varer som krysser landegrenser.

Det kan være tidkrevende å identifisere de ulike kjemikaliene. For hjelp til med å identifisere varene, benytter Tolletaten direktevisende utstyr som kan identifisere over 10 000 forskjellige stoffer. Dersom man finner ulovlige stoffer kobles KRIPOS på saken som er det nasjonale kontaktpunktet for mistenkelige transaksjoner.

Endret trusselbilde

Noen av disse stoffene bestilles blant annet av hobbykjemikere for og blant annet lage ulovlig fyrverkeri, men med dagens trusselbilde er det viktig å være på vakt mot andre intensjoner. Etatene har gjennom sitt arbeid avdekket kjemikalier som trolig var ment til å lage hjemmelagde bomber.

DSB, Tolletaten og Politiet samarbeider tett med nasjonale og internasjonale kontrollmyndigheter i kampen mot terror.

DSB-direktør Cecilie Daae ble nylig intervjuet av Dagsrevyen om fellesaksjonen. Klippet ser du på NRK.no.


Disse apparatene kan identifisere 10.000 forskjellige stoffer og kan være et godt verktøy for å finne bombekjemikalier. Foto: DSB.