Skredulykken på Svalbard skal evalueres

, Nyhet


Justis- og beredskapsdepartementet har bedt DSB evaluere skredulykken på Svalbard. – Det er naturlig å gjennomgå myndighetenes håndtering av en så alvorlig ulykke, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

To personer omkom og flere personer ble skadet, da Longyearbyen ble rammet av snøskred 19 desember i fjor. Ulykken mobiliserte et helt samfunn, og befolkningen gjorde en stor og viktig innsats for å redde liv og ta vare på dem som ble rammet. Likevel er det viktig å evaluere hendelsen.
 
– Ved å evaluere både det forebyggende arbeidet og selve håndteringen av ulykken, vil vi tilegne oss kunnskap om hva som fungerte og hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes. Det er slik vi lærer, blir flinkere og står enda bedre rustet neste gang det oppstår en liknende hendelse, sier Daae. 
 
Det er allerede klart at Hovedredningssentralen i Sør-Norge og Politihøgskolen skal bistå i evalueringsarbeidet. I tillegg kan DSB trekke inn de ressurser som direktoratet mener er nødvendig for å gjennomføre en så god evaluering som mulig.
 
– Jeg kan love at vi skal sette sammen en evalueringsgruppe bestående av personer med lang erfaring og variert kunnskap, sier Daae.
 
For mer informasjon, ta kontakt med DSBs pressevakt: 992 52 000