Sivilforsvaret styrkes

, Nyhet


Sivilforsvaret etablerer seks nasjonale mobile forsterkningsenheter, som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser. I dag etableres enheten i Oppland.

De nasjonale mobile forsterkningsenhetene til Sivilforsvaret skal styrke kapasiteten for å stå best mulig rustet til innsats ved store og komplekse hendelser i fremtiden. Justis- og beredskapsdepartementet har bevilget midler til etableringen.

– Vi har stor tro på at de nye operative avdelingene kommer til å være et viktig bidrag ved store branner, flommer, leteaksjoner, ekstremvær og naturkatastrofer. Avdelingene har stor kapasitet, god mobilitet, både på og utenfor vei, og materiellet skal brukes av håndplukkede og spesialtrente mannskaper, sier Jon B. Berntsen, sjef for Sivilforsvaret i Norge.

Bilde av terrengbil med MFE-logo

Planen er å etablere totalt seks nasjonale mobile forsterkningsenheter i Trondheim, Tromsø, Bergen, Oppland, Kristiansand og Bodø i perioden 2015-2017. Først ut var Trondheim og Tromsø som begge ble operative i 2015 og i dag etableres enheten i Oppland.