Sikrer god befolkningsvarsling

, Nyhet


En ny kjøpsavtale gir Sivilforsvaret mulighet til å gjennomføre nødvendig modernisering av dagens befolkningsvarslingssystem før FM-nettet slukkes til neste år.

Når FM-nettet legges ned i løpet av neste år, med Nordland fylke først ute den 11. januar, kunne Norge gradvis blitt uten befolkningsvarsling. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har besluttet at Nødnett skal være den nye formidleren av nødvendig signalering som skal utløse tyfonene.

11. oktober skrev Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) under en kjøpsavtale med TC Connect AS. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) inngikk nylig en rammeavtale med TC Connect AS, som gir begge direktoratene mulighet til å inngå kjøpsavtaler fra selskapet.

På plass før FM-nett slukkes

– Avtalen er helt nødvendig slik at vi kan gjennomføre prosjektet med anskaffelser, opplæring, distribusjon til sivilforsvarsdistriktene, utskifting av gammelt utstyr, testing og idriftsetting, sier Jon Birger Berntsen, sjef Sivilforsvaret.

DSB er meget fornøyd med at både rammeavtalen og kjøpsavtalen er i boks. Det har blitt jobbet hardt med å få til dette fra oppdraget kom fra JD 27. mai 2016 til avtalen ble signert 11. oktober.

– Det har vært et godt samarbeid mellom DNK og DSB og vi har sikret en god avtale, med den beste prisen. Leveranseplanen sikrer at Sivilforsvaret rekker å skifte over til nytt utstyr og å ta i bruk Nødnett før FM-nettet slukker, sier Berntsen.

Kritisk å kunne varsle

Uten denne avtalen, eller dersom den hadde blitt forsinket, ville ikke Norge hatt mulighet å varsle store deler av befolkningen ved kriser i 2017.

– Et befolkningsvarslingssystem som kan kalle på oppmerksomheten, uten å være avhengig av mobiltelefoner eller internett er viktig for den totale beredskapen. Mobiltelefoner settes i stillemodus, de skrus bevisst av og de går tom for strøm. I tillegg er det ingen garanti for at meldinger kommer raskt fram, sier Berntsen.

Videre skal Sivilforsvaret gi opplæring til 112-operatørene som har ansvaret for å løse ut anlegget i fredstid og til Luftforsvaret slik at de kan løse ut ved eventuell krig.

Ansvarsområder:

  • DNK har ansvaret for at alt virker teknisk med Nødnett.
  • TC Connect har ansvaret for å levere spesifisert funksjonalitet, kapasitet og pålitelighet, i riktig volum, til riktig sted og til riktig tid.
  • Sivilforsvaret har ansvaret for å ta imot materiellet, distribuere fra distriktslagrene, og for å skifte ut gammelt materiell med nytt.
  • Sivilforsvaret vil også selv drifte selve Befolkningsvarslingsanlegget.

De første leveransen av nytt utstyr kommer til Nordland Sivilforsvarsdistrikt og til Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt siste del av november i år. Deretter følger det leveranser rundt i hele landet

Innen 17. desember 2017 skal arbeidet være ferdig ved alle sirenene.

Se http://radio.no/countdown/ for når FM-nettet slukkes i ulike deler av landet.