Samfunnssikkerhetsprisen 2015

, Nyhet


Eigersund kommune er tildelt Samfunnssikkerhetsprisen for 2015.

 – Samfunnssikkerheten i Norge styrkes ved at kommunene er gode på beredskap. Alle hendelser oppstår i en kommune, derfor er det viktig at alle kommuner er godt forberedt på uønskede hendelser.

Med disse ordene overrakte DSBs direktør Samfunnssikkerhetsprisen for 2015 til ordfører Odd Stangeland i Eigersund kommune. Overrekkelsen fant sted på DSBs årlige Samfunnssikkerhetskonferanse i Oslo.

Ekstremværet Synne, i begynnelsen av desember 2015, var utfordrende i store deler av landet. En lang rekke myndigheter og kommuner ble berørt, og en av disse kommunene utmerket seg spesielt. Eigersund kommune håndterte ekstremværet Synne på en meget god måte. Beredskapen var god; kommunen var godt forberedt på ekstremværet.

– Eigersund fremstår som et beredskapsforbilde for andre kommuner – spesielt fordi vi vet at ekstremvær vil komme hyppig i fremtiden, sier Cecilie Daae.

Tidligere mottakere av Samfunnssikkerhetsprisen:
2012: 22. juli-kommisjonen
2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)
2014: 330-skvadron

Kontakt DSBs pressevakt 992 52 000