Regjeringen styrker totalforsvaret

, Nyhet


Regjeringen etablerer et program for videreutvikling av totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet. En mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon betyr at de som skal sikre samfunnet trenger bedre verktøy i verktøykassen.

– Jeg er fornøyd med at vi på sivil side nå har kommet et skritt lenger i arbeidet med å møte Forsvarets behov for sivil støtte og å styrke samfunnskritiske funksjoner, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Totalforsvarskonseptet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom sivil og militær side. Siden den kalde krigens slutt har mye oppmerksomhet vært rettet mot Forsvarets muligheter til å bistå det sivile samfunnet i kriser.

Les mer på regjeringen.no.