Regjeringen samler mer ansvar for samfunnssikkerhet i DSB

, Nyhet


Ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett overføres fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til DSB.

Etter planen skal DNKs ansvar og funksjoner overføres til DSB 1. mars 2017. DNK avvikles da som eget direktorat. Det forventes synergieffekter for bedre samfunnssikkerhet som følge av omorganiseringen. Reduksjon av antall direktorater bidrar til forenkling og avbyråkratisering.

>> Les hele pressemeldingen på regjeringen.no