OSO kontakter huseiere i juni

, Nyhet


OSO Hotwater AS skal i løpet av juni sende informasjon til samtlige norske husstander om de potensielt farlige varmtvannsberederne produsert mellom 2009 og 2011.

Det opplyste selskapet i et møte med DSB i går. Opprinnelig var informasjonsskrivene tenkt distribuert etter sommerferien.

- Det var et konstruktivt møte, hvor OSO Hotwater redegjorde for den alvorlige situasjonen. Vi forstår godt at mange innbyggere er bekymret for varmtvannsberederne sine, og vi er derfor tilfredse med at selskapet fremskynder utsendelsen, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

Totalt skal OSO Hotwater sende ut 2,25 millioner informasjonsskriv.

- Vi har i tillegg blitt enige med selskapet om at de skal rapportere til oss en gang i uken, slik at vi til enhver tid er oppdatert på fremdriften, forteller Daae.

Bakgrunnen for saken er som kjent at flere typer varmtvannsberedere som OSO Hotwater produserte i perioden 2009 til 2011 har en elektrisk tilkobling hvor det er fare for overoppheting og i ytterste konsekvens brann. En oversikt over de aktuelle berederne finnes på OSO Hotwaters hjemmeside: www.osohotwater.no

OSO Hotwater orienterte DSB om feilen med tilkoblingene i 2012, og la kort tid senere fram en plan for hvordan de skulle nå fram til huseiere som hadde de aktuelle berederne. Planen inkluderte en massiv og kontinuerlig informasjonskampanje i mediene, som viste seg å ikke være tilstrekkelig for å nå samtlige aktuelle huseiere.

Selskapets varmtvannsberedere produsert før 2009, var også tema på møtet i går.

OSO Hotwater opplyser at beredere av typen SUPER S, SX, SE og SC, produsert i perioden 2006 til 2009, benytter en lignende elektrisk tilkobling, men hvor det ikke er registrert tilsvarende produksjonsfeil. Selskapet ber likevel kunder som har disse berederne kontrollere om det kan være begynnende varmgang i tilkoblingen. Informasjon om hvordan man gjør det, finnes også på www.osohotwater.no

>> Berederne det gjelder er også registrert i DSBs database "Farlige produkter".