Ny nasjonal strategi mot farlige stoffer og smittsomme sykdommer

, Nyhet


Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet har fastsatt en nasjonal strategi for beredskap mot hendelser med farlige stoffer og smittsomme sykdommer.

Strategien omfatter kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, nukleært materiale og eksplosiver, såkalte CBRNE-midler. 

>> Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap 2016–2020 

Les mer om dette på regjeringen.no