Møte om læringspunkter etter sprengningsulykke på Geilo i 2014

, Nyhet


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ønsker å invitere til et møte for å ta opp læringspunktene etter sprengningsulykken på Geilo 2014.

Dato: 10. mai

Plassering: DSBs hovedkontor. Rambergveien 9 i Tønsberg. Tidspunkt: 17:00-20:00 DSB ønsker å presentere erfaringen fra ulykken sett fra myndighetenes side, samt invitere til en dialog med bransjen om hvordan vi skal forhindre at en slik hendelse gjentar seg.

Agenda:

Redegjøre for DSBs roller. DSB på ulykkesstedet Antatt hendelsesforløp med læringspunkter. Dialog i plenum, innspill fra bransjen. DSB ber om tilbakemelding til per.isdahl@dsb.no innen fredag 6. mai dersom man ønsker å delta på møtet.