Kartlegger beredskap mot kulde

, Nyhet


Ekstrem kulde skaper utfordringer for mange mennesker og for viktige samfunnsfunksjoner flere steder i landet. DSB har nå bedt fylkesmennene hente inn oppdatert oversikt over kommunenes beredskap og håndtering av situasjonen.

– Ekstreme kuldeperioder er noe kommunene skal ha tatt høyde for i sine risiko- og sårbarhetsanalyser. Likevel ønsker vi nå å forsikre oss om at befolkningen blir ivaretatt og at kritiske samfunnsfunksjoner ikke stopper opp, sier Per Brekke, avdelingsdirektør i DSB.

God beredskap dreier seg blant annet om å sørge for at hele befolkningen får tilstrekkelig omsorg, oppfølging og informasjon og at kommunene kan håndtere bortfall av elektrisk kraft i korte eller lengre perioder.

Kommunene er dessuten gjort kjent med hvilke kapasiteter Sivilforsvaret har for å bistå. DSB følger situasjonen og vurderer fortløpende om den lokale beredskapen og håndteringen er tilfredsstillende.

>> På sikkerhverdag.no: Slik forbereder du deg på kulda