Hvordan bør Sivilforsvaret se ut i fremtiden?

, Nyhet


DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal nå utrede alternative konsepter for det fremtidige Sivilforsvaret.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skal DSB jobbe fram flere alternative konsepter for hvordan Sivilforsvaret kan innrettes, organiseres og utrustes i fremtiden. Forslagene skal legges fram før sommerferien.

- Sivilforsvaret får stadig nye krevende oppgaver som statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene. Nå skal vi ruste oss for fremtiden. Utredningen vil gi et godt grunnlag for videre diskusjon og endelig beslutning, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

De ulike konseptene skal gjennom en samfunnsøkonomisk analyse og DSB skal anbefale hvilket konsept som totalt sett er best egnet til å dekke samfunnets behov for et fremtidig sivilforsvar på lokalt og nasjonalt nivå.

- Vi går inn i utredningen med åpne øyne. Alt skal utredes og vi har fokus på brukerne av tjenestene våre, sier Daae. Dette er den mest omfattende gjennomgangen av Sivilforsvaret på mange år og alle landets kommuner, alle tjenestepliktige og mange samarbeidspartnere vil få mulighet til å si sin mening.

- Sivilforsvaret er en verdifull ressurs for samfunnet, men vi må hele tiden være i takt med samfunnsutviklingen, slik at vi kan tilby det nødetatene og befolkningen har behov for, sier Jon Birger Berntsen, som er sjef for Sivilforsvaret. Politi, brann, helse, fylkesmenn og kommuner ber i økende grad om hjelp fra Sivilforsvaret. I rekordåret 2014 var Sivilforsvaret ute i 291 innsatser på landsbasis, som tilsvarte 67 180 innsatstimer.

- Sivilforsvaret blir brukt i mange ulike hendelser, noe som viser breddekompetansen i etaten og hvilket samfunnsbehov Sivilforsvaret dekker når store hendelser og kriser oppstår, sier Berntsen.

Pressevakt DSB: 99 25 20 00

Illustrasjonsbilde som kan brukes til saken: https://www.flickr.com/photos/dsb_norge Bruk "Hagafoto" som fotobyline