Høring - forslag om oppheving av forskrift om rullebrett

, Nyhet


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslår å oppheve forskrift om rullebrett.

Forskriften foreslås opphevet fordi deler av den er utdatert. Videre anses sikkerhetskrav til rullebrett tilstrekkelig ivaretatt av annet regelverk. Se høringsnotatet for utfyllende informasjon.
>> Tidligere høringsnotat 04.12.2009
>> Høringsnotat opphevelse
>> Høringsliste
>> Høringsbrev