Godt helhetsinntrykk av DSB

, Nyhet


Syv av ti har svært godt eller ganske godt helhetsinntrykk av DSB. Dette fremkommer av DSBs omdømmeundersøkelse.

Undersøkelsen viser blant annet at åtte av ti har svært stor eller nokså stor tillit til DSB. Måloppnåelsen vurderes som høy, og DSB vurderes i hovedsak å være kompetent og ansvarlig. DSB får alt i alt gode tilbakemeldinger på tjenesteleveransene, men kan bli bedre på innovasjon og involvering.

Totalt sett har hovedvekten av DSBs interessenter et godt inntrykk av DSB.

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2015 blant et utvalg av DSBs interessenter. Hensikten med undersøkelsen er å måle hvordan interessentene opplever og vurderer direktoratets omdømme, rolleutøvelse og leveringskraft.

>> DSB omdømme 2015 (pdf)