God dialog om 110-struktur i Troms og Finnmark

, Nyhet


Nesten 80 deltagere benyttet anledningen til å fremme sine synspunkter og argumenter da DSB inviterte til informasjons- og dialogmøte om fremtidig 110-struktur i Troms og Finnmark. Nå skal DSB foreta en grundig utredning før det fattes et vedtak.

- Vi har en felles sak i å bygge en best mulig nødmeldetjeneste for Finnmarks befolkning og for brann- og redningsvesen. Dette dreier seg om å gi befolkningen et best mulig tilbud som skaper størst mulig trygghet i hverdagen, sa direktør Cecilie Daae da hun åpnet møtet.

Det var bred deltagelse på møtet i Alta 25. august, med representasjon fra blant annet politisk og administrativ ledelse i flere kommuner og fylkeskommunen, brann- og redningsvesen, 110-senralene, politiet, helsevesenet og fylkesmannen.

- Det finnes argumenter både for en felles 110-sentral for Troms og Finnmark samlokalisert med 112-sentralen i Tromsø, og for at Finnmark har sin egen 110-sentral samlokalisert med 112-sentralen i Kirkenes. Før DSB fatter et vedtak er det viktig å få belyst alle forhold så grundig som mulig. Derfor er vi svært tilfreds med at det var så bred deltagelse på møtet, med mye engasjement, faglige argumenter og interessante refleksjoner, sier Daae.

Uavhengig av hvilken løsning som velges, er DSB opptatt av at den nye interkommunale 110-sentralen skal oppfylle definerte kvalitetskrav som sikrer en solid og profesjonell tjeneste. DSB ber om dokumentasjon fra kommunene i Finnmark innen 9. september på hvordan de planlegger å bygge opp en 110-sentral i Finnmark som ivaretar kvalitetskravene. Deretter skal DSB foreta en grundig vurdering før det fattes et vedtak om fremtidig 110-struktur for Troms og Finnmark.