Gassflasker av merket Primagaz Primadonna/Compolite CS

, Nyhet


De samme gassflaskene av komposittmateriale som i Danmark markedsføres som Primagaz Primadonna/Compolite CS ble tidligere i Norge markedsført av Statoil fra slutten av 1990-tallet fram til sommeren 2006 med typebetegnelse 6HK eller PK 6.

Sommeren 2006 bestemte Statoil frivillig å trekke tilbake disse flaskene fra det norske markedet. Begrunnelsen var blant annet at verken myndighetene eller Statoil selv var fornøyde med den sikkerhetsmessige standarden på disse trykkbeholderne, selv om de faktisk var tilvirket i henhold til en daværende akseptert standard.

100 000 gassflasker ble trukket tilbake i perioden juli 2006 til desember 2007. De som leverte inn flaskene ble tilbudt en ny, oppfylt, Ragasco komposittflaske, kostnadsfritt. Et meget godt bytte for kunden. Statoil antok at det ville være mindre enn 500 flasker igjen på markedet når bytteprogrammet ble avsluttet ved årsskiftet 2007/2008.

Ingen av aktørene på det norske gassmarkedet har etter det DSB kjenner til siden fylt disse beholderne. Men det kan ikke utelukkes at det fortsatt kan finnes enkelte flasker lagret hos privatpersoner. Slike flasker bør ikke brukes, men leveres inn hos nærmeste forhandler. Disse gassflaskene har dårligere innebygget sikkerhet enn andre gassflasker på markedet og hadde et kontrollintervall på 5 år, slik at eventuell gjenværende flasker har forfalt til periodisk kontroll for lenge siden.

Det har vært en rekke hendelser med disse flaskene i Danmark de siste årene. DSB ga i 2014 det danske arbeidstilsynet informasjon om tilbaketrekkingen som hadde skjedd i Norge og våre erfaringer med denne flasketypen.