Forberedt på havnivåstigning

, Nyhet


DSB har i samarbeid med andre etater og forskningsmiljøer utarbeidet nye anbefalinger til hvordan havnivåstigning og stormflo kan tas inn i kommunal planlegging.

Formålet med veilederen er å gi råd om hvordan kommuner og andre kan gå fram for å skaffe seg oversikt over risiko og sårbarhet når det gjelder havnivåstigning og stormflo. Hensikten er å forebygge risiko for tap av liv, helse, viktig infrastruktur og materielle verdier på grunn av oversvømmelse.

Tallene i rapporten er hentet fra Sea Level Change for Norway – utarbeidet av Norsk klimaservicesenter (samarbeid mellom Meteorologisk institutt, NVE og UNI Research/Bjerknessenteret), Kartverket og Nansensenteret.

Veilederen er en revisjon av utgaven fra 2015, og erstatter denne.

 >> Temaveileder havnivåstigning og stormflo