Flere branner, flere helikoptre

, Nyhet


Det pågår tre samtidige branner i Rakkestadområdet i Østfold. Totalt er nå fem skogbrannhelikoptre i beredskap, og to av disse er i arbeid i Østfold. I tillegg bidrar mannskaper fra blant annet Sivilforsvaret i slokkearbeidet.

Lederstøtte for skogbrann er aktivert. Lederstøtteordningen skal bidra til at skogbrannhelikopter utnyttes effektivt, og den er obligatorisk for det brann- og redningsvesenet som anmoder om bistand fra statens skogbrannhelikopter.

Brannbefal med erfaring fra skogbrannhåndtering og -innsats inngår i lederstøtteordningen. I tillegg til at de skal bidra til effektiv utnyttelse av skogbrannhelikopter, gir de råd og bidrar til at det brann- og redningsvesenet som har håndteringsansvaret selv etablerer den nødvendige innsatsorganisasjonen som kreves for å kunne håndtere en skogbrann.