Er redningsvesten din trygg?

, Nyhet


For at en oppblåsbar redningsvest skal virke må den vedlikeholdes og oppbevares riktig. Slurv med dette kan føre til tap av liv. Her er rådene for en trygg sommer på sjøen.

I snitt dør ca. 30 personer i Norge hvert år av drukning fra fritidsfartøy. I fjor ble det påbudt at alle som befinner seg i en fritidsbåt kortere enn åtte meter i fart og seilas skal ha flyteutstyr på seg.

Påbudet har ført til at stadig flere kjøper redningsvester, særlig oppblåsbare redningsvester, da de er mindre og gir mer bevegelsesfrihet. 

Les bruksanvisningen nøye og sjekk vesten før hver båtsesong!

Oppblåsbare redningsvester er personlig verneutstyr som ikke vil gi beskyttelse uten at det skjer en automatisk eller manuell utløsning. Idet den farlig situasjonen oppstår er det helt avgjørende at vesten fungerer som forutsatt, ellers vil den bidra til å dra brukeren under vannet. Oppblåsbare redningsvester har en utløsermekanisme som aktiverer en gasspatron som blåser opp vesten. Som regel utløses redningsvesten automatisk når man faller i vannet (med mindre den krever manuell utløsning ved hjelp av håndtak).

– Det kan være tilfellet at vestene i utgangspunktet er trygge, men at de blir livsfarlige ved feil bruk og dårlig vedlikehold, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

– DSB anbefaler at alle eiere av oppblåsbare redningsvester undersøker jevnlig om gasspatronen er ubrukt og ikke har skrudd seg løs. Hvis redningsvesten har utløsertablett er det svært viktig at denne byttes i henhold til brukerveiledningen. Feil oppbevaring av redningsvesten i båt eller fuktig uthus kan for eksempel gjøre at utløsertabletten forsteines og dermed føre til at redningsvesten ikke virker. Dette er ikke mulig å se, så slike tabletter må derfor byttes jevnlig. Instruksjoner for riktig bruk og vedlikehold skal følge med fra produsenten, sier Daae.

Hvis barn skal bruke oppblåsbare redningsvester anbefaler DSB at de har gode svømmeferdigheter. I tillegg er det viktig at barnet har øvd seg på å løse ut og flyte i vesten. Hvis det er feil på utløsermekanismen er det avgjørende at barnet kan holde seg flytende og at barnet vet hvordan man løser ut vesten manuelt.

Sjekkliste for oppblåsbare redningsvester:

  • Pakk ut vesten og sjekk at gasspatron sitter på plass og at luftblæren er hel
  • Sjekk at utløsertabletter eller andre utløsermekanismer er byttet så ofte som produsenten av din vest krever
  • Vær sikker på at du kjenner vesten din, og at du vet hvordan den utløses manuelt
  • Prøv gjerne å flyte i vesten ved å koble fra utløsermekanismen og blåse opp vesten med det manuelle munnstykket
  • Oppbevar vesten på et tørt sted når den ikke er i bruk
  • Hvis man er usikker ta kontakt med salgssted

Se også www.sikkerhverdag.no for nærmere informasjon om redningsvester.