Beredskapsmessig vurdering av overgangen til DAB

, Nyhet


I dag overleverte DSB en rapport om de beredskapsmessige konsekvensene av overgang til DAB, til Justis- og beredskapsdepartementet.

I løpet av 2017 slukkes etter planen FM-nettet i Norge, og kringkasting av radio vil fra da av kun skje gjennom Digital Audio Broadcasting (DAB). Radio er en viktig kanal for varsling i beredskapssituasjoner og for informasjon og meldinger til befolkningen.

>> Beredskapsmessig vurdering av overgangen til DAB - Rapport