30 år siden Caledonien-brannen

, Nyhet


Mandag er det 30 år siden brannen på Hotel Caledonien i Kristiansand. 14 mennesker omkom, 54 ble skadet.

– Dette er en av de verste brannene vi har opplevd noensinne. I dag tenker jeg litt ekstra på alle etterlatte og berørte som har vonde minner fra den septemberdagen i 1986, sier DSBs direktør Cecilie Daae.

–Brannforebygging ble gjennom lov- og forskriftsendringer løftet høyt på dagsorden etter Caledonien-brannen, og det fokuset har vi holdt siden, sier Daae.

Vi har kommet langt med det brannforebyggende arbeidet, og denne typen branner er så å si utryddet. Tilsyn med særskilte brannobjekter er en av årsakene til at vi i dag har svært få storbranner. Forebyggende kontroll fra brannvesenets side har ført til mer ansvarsbevisste eiere av bygninger som følger opp service og vedlikehold på brannalarmanlegg og andre viktige brannsikringstiltak i større grad enn før.

– Å jobbe med forebygging av branner er en kontinuerlig jobb – en jobb vi i DSB har svært høy oppmerksomhet rundt. Det er også på sin plass å gi honnør til alt det gode forebyggende arbeidet som gjøres i alle landets brann- og redningsvesen. Uten deres innsats ville vi ikke hatt denne gode utviklingen, sier DSB-direktøren.

Dagens risikobilde er at folk omkommer hjemme, noe som gjennom forskriftsendring fra 1.1.2016 har rettet fokuset mot disse, og de som er særlig utsatt for å omkomme i brann. 

- Det er viktig at vi har med oss historien samtidig som vi retter den brannforebyggende innsatsen der behovet er størst i dag, sier Daae.   

Kontakt
DSBs pressevakt, 99252000
DSBs halvårsstatistikk brann