19 omkomne i brann

, Nyhet


Dette er like mange som etter første halvår i fjor. Totalt for 2015 omkom det 35 personer, som er det laveste tallet siden man begynte registrering av omkomne i 1979.

Det er i stor grad personer som tilhører risikoutsatte grupper som omkommer i brann. Særlig gjelder dette eldre mennesker. Mange av disse er ikke fullt ut i stand til å ivareta egen brannsikkerhet.

Over halvparten av de som har omkommet i 2016 har vært over 67 år. Ofte starter branner på komfyren.

- Vi oppfordrer pårørende til å sjekke røykvarsleren hos eldre slektninger eller andre familiemedlemmer som kan trenge en hjelpende hånd med brannsikkerhet. Som pårørende bør du også sørge for at noen du er glad i får installert komfyrvakt, sier Kristin Cordt-Hansen, fungerende direktør i DSB.

Noen av de laveste tallene som er registret til nå er 41 omkomne i 2012 og 46 i 2011. Til sammen har 2 339 mennesker omkommet i brann siden 1979, i snitt 64 personer hvert år.

– Hvert dødsfall er ett for mye og vi har ingen å miste. Vær bevisst og ta ansvar for brannsikkerheten, sier Cordt-Hansen.

>> Les mer om komfyrvakt på sikkerhverdag.no