Ny forskrift om brannforebygging

, Nyhet


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsatte forskrift om brannforebygging 17. desember 2015. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016.

Forskriften finner du her.

Veiledningen finner du her.

Vi får inn mange spørsmål om forskrift om brannforebygging. Spørsmål og svar på noen av dem finner du her.

Har du  flere spørsmål om tolkning av forskrift om brannforebygging? Send det inn til oss på epost .

De reviderte tilsynsmalene er hentet fra "Veiledning for myndighetsutøvelse utført av brann- og feiervesenet ". Det er bare lov og forskriftshenvisninger som er rettet i malene. For øvrig er malene uendret. Malen finner du her.

DSB gjennomfører i samarbeid med Norsk Brannbefals Landsforbund som teknisk arrangør dagsseminar i forskrift om brannforebygging 12 steder i landet:

 • Buskerud, Vestfold og Telemark – 12. april
 • Hordaland – 27. april
 • Oslo og Akershus – 3. mai
 • Oppland og Hedmark – 4. mai
 • Agder – 11. mai
 • Polar (Troms og Finnmark) – 24. mai
 • Møre og Romsdal – 31. mai
 • Sogn og Fjordane – 2. juni
 • Nordland – 7. juni
 • Østfold – 14. juni
 • Trøndelag – 1. september
 • Rogaland – 6. september

Har du spørsmål til den nye forskriften oppfordrer vi deg til å sende inn disse på forhånd, så skal vi forsøke å svare på spørsmålene i løpet av dagen. Spørsmål sendes Postmottak@dsb.no. Merk emnefeltet med "Spørsmål til forskrift om brannforebygging" og hvilket brannbefalslag/sted du kommer på seminar til.   

For mer informasjon om sted, tid og påmelding – gå til NBLF sin hjemmeside.