Norsk ebolainnsats i Liberia

, Nyhet


Tjoflaat er tilknyttet en gruppe med norske eksperter som har gått kurs i EU-systemet, og som kan sendes ut på oppdrag med DSB som arbeidsgiver. Oppdraget ble utlyst gjennom EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering, og det er EUs generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap (DG ECHO) som er oppdragsgiver.

Etter noen dager på jobb i Liberias hovedstad, Monrovia, begynner hun å venne seg til alle forholdsreglene i hverdagen.

- Jeg blir nok aldri vant til å desinfisere hendene mine hver gang jeg går inn i en bygning, enten det er et supermarked, en kafé, hotellet eller kontoret. Samtidig beundrer hvor velorganisert den delen av beskyttelsessystemet er.

Tjoflaat jobber som Inter Cluster Coordination-ekspert. Det betyr at hun vil legge til rette for godt samarbeid mellom FNs og NGOs ulike innsatser i kampen mot ebola. Hun har tidligere jobbet for FN-kontoret for samordning av humanitært arbeid (OCHA), Redd Barna og UNICEF, og har vært på flere oppdrag i ulike afrikanske land.

Dette oppdraget er imidlertid annerledes enn de andre hun har deltatt i. For i det hele tatt å komme inn på kontoret, blir temperaturen hennes målt. Tjoflaat sammenlikner det med en metalldetektor, selv om man denne gangen jakter på virus og ikke en fysisk trussel som våpen.

- Jeg tar meg selv i å vise at jeg er nykommer flere ganger om dagen. Det går riktignok bedre nå enn da jeg kom, men jeg strekker fremdeles frem hånden for å hilse. En gest som umiddelbart viser at jeg ikke har vært her så lenge. Håndhilsning er ut. Enten hilser du med et lett albue til albue-dult eller så gir man hverandre et lett klapp på ryggen, forteller Tjoflaat.

Alternativ tekstBildetekst

Hun var knapt på plass i Monrovia, før det var rett i ilden.

- Det er ingen tid å miste. Inter Cluster-koordinering er en arbeidsmetode innenfor humanitært arbeid, og hensikten er å sikre best utnyttelse av begrensede ressurser på tvers av sektorene, som helse, vann, ernæring, beskyttelse og utnyttelse av logistiske ressurser. Det handler om å forhindre tunnelsyn hos enkeltorganisasjoner og sektorer, identifisere fellesmål og jobbe sammen mot dem på et operasjonelt nivå, forteller Tjoflaat.

Oppdraget til Inger Johanne Tjoflaat varer i tre uker. Tidlig i november er hun tilbake i Norge.

- Vi registrerer med glede at det kommer og skal komme flere utenlandske helsearbeidere hit for å støtte kampen mot fortsatt spredning av ebola. Myndighetene får utenlandsk hjelp til videreutdanning av lokalt helsepersonell, slik at de kan ta på seg mer krevende oppgaver, og flere ressurser i form av medisinsk og helse relatert utstyr er på vei, fortsetter hun.

- Men behovet er også stort for flere personer som kan bistå i den den administrative delen av operasjonen. Med så mange krevende, pågående kriser i verden i dag, rapporteres det om et generelt underskudd på tilgjengelig humanitært personell for operasjonell ledelse og støtte. Dette i kombinasjon med frykten for ebola understreker viktigheten av gi god og riktig informasjon om ebola, avslutter Tjoflaat.

Relevante saker