Prosjekter

Følgende større prosjekter pågår i DSB:

Elsikkerhetsprosjektet

DSB og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) jobber med et felles prosjekt som skal beskrive utfordringsbildet til elsikkerhet på kort og lang sikt. Hensikten med prosjektet fra DSBs side er å skaffe et best mulig grunnlag for utforming og valg av virkemidler (regelverk, informasjon, kontroll og sanksjon) for å ivareta elsikkerheten i et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv.

«Alt vi kan mot brann»

Dette er en felles nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende informasjons,- og kommunikasjonstiltak. Målet med satsingen er å gi viktig kunnskap til risiko- og målgrupper som skal bidra til redusert risiko for brann. Kommunikasjonstiltakene om brannsikkerhet fra myndighetene og andre aktører skal være samordnet, helhetlig og målrettet.

Konseptutredning Sivilforsvaret

For å sikre at samfunnet har et sivilforsvar som utvikler seg på hensiktsmessig og ønskelig måte, med den innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves for å møte fremtidens behov og utfordringer, har DSB gjennomført en konseptutredning. Utredningen skal gi grunnlag for den politiske diskusjonen om hvilket sivilforsvar og sivile beskyttelsestiltak Norge skal ha i fremtiden.

Brannreformen

DSB ser endringene på brann- og redningsområdet i sammenheng – i en nasjonal kvalitetsreform. Følgende områder er prioritert i reformen:

  • Endringer i det forebyggende arbeidet (ny forskrift)
  • Ny utdanningsmodell
  • Samlokalisering av nødmeldetjenesten
  • Omstrukturering av brann og redningsvesen

Grenseoverskridende kommunikasjon (ISI)

Det norsk-svenske ISI-prosjektet (Inter System Interface) kobler sammen de to nasjonale nødnettene. Sammenkoblingen av det norske Nødnett og det svenske Rakel kommer til å gjøre samvirke og kommunikasjon enklere samt bidra til effektivisering av redningsarbeidet i områdene langs grensen. Teknisk sett har tjenesten allerede vært tilgjengelig både i Norge og Sverige siden høsten 2016. Den offisielle lanseringen vil skje i mars 2017.

Nød-SMS

Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste som gir døve, hørsels- eller talehemmede mulighet til å kontakte nødmeldesentralene 110, 112 og 113 direkte via SMS.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.