Norges brannskole

Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern. Vi dekker et vidt spekter av utdanning og opplæring innen innsats og bereskap, forebyggende og feierfag, flybrannslukking og oljevernberedskap. Skolen er underlagt DSB.

Norges brannskole tilbyr grunnkurs og lederutdanninger innen innsats og beredskap, forebyggende brannvern, feier, flybrannslukking og akutt forurensing.

>> Kursoversikt

Kursene er i hovedsak tilpasset innsats- og beredskapsstyrkene, samt de forebyggende enhetene i norske brann- og feiervesen. Skolen tilbyr også kurs i flybrannslukking for Avinors lufthavnpersonell, samt opplæring innen akutt forurensning i strandsonen (oljevernberedskap).

Sammen med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik tilbyr vi et treårig studium som gir graden Bachelor i Internasjonal Beredskap. 

 Du finner mer informasjon om Norges brannskole på www.nbsk.no

>> Kursoversikt


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.