JOBB

Vil du være med på å styrke elsikkerheten i Norge?

Hele samfunnet vårt elektrifiseres – det må skje på en trygg måte. Nå søker vi ni nye dyktige medarbeidere for å jobbe med elsikkerhet i DSB.

Hele samfunnet vårt elektrifiseres – det må skje på en trygg måte. Nå søker vi ni nye dyktige medarbeidere for å jobbe med elsikkerhet i DSB.

 

Hvorfor skal du søke jobb hos oss?

  • Du blir en del av et sterkt nasjonalt fagmiljø
  • Du får mulighet til å påvirke en hel bransje
  • Spennende faglige utfordringer på fagområder i rask utvikling
  • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
  • Som statsansatt blir du medlem i Statens pensjonskasse og får tilgang til en av de beste pensjons- og forsikringsordningene i Norge

Vi lyser ut følgende stillinger:

Rådgiver – ny teknologi og elektrifisering
Oppfølging av ny teknologi knyttet til elektrifisering innen alle sektorer i samfunnet. Les mer og søk her.

Tilsynsingeniør DLE i Bergen og Trondheim
Tilsyn og oppfølging av DLE i nettselskapene i regionen. Les mer og søk her.

Senioringeniør – koordinator søknadsbehandling
Søknadsbehandling, koordinering og oppfølging av DSB sitt arbeid med godkjenning av utenlandske elektrofagfolk. Les mer og søk her.

Tilsynsingeniører til våre regionskontorer i Harstad, Bergen og Oslo
Tilsyn og oppfølging av nettselskap, kraftproduksjon og industri med høyspenningsanlegg. Søknadsfrist gått ut.

Tilsynsingeniør – maritim sektor, i Kristiansand
Tilsyn og oppfølging av flyttbare offshore innretninger og andre typer maritime fartøy. Søknadsfrist gått ut.

Forskriftsansvarlig fse  
Utvikling og revisjon av forskrift og veiledning i forskriften både internt og eksternt. Søknadsfrist gått ut.

Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

DSB er nasjonal elsikkerhetsmyndighet, og har ansvar for myndighetsutøvelse gjennom regelverk og tilsyn. Det er totalt 31 ansatte i Seksjon for elsikkerhet, inkludert tilsynsregionene. Seksjonen er organisasjonsmessig plassert i Avdeling for forebygging og sikkerhet med totalt ca. 100 medarbeidere.

Fagmiljøet for elsikkerhet finner du ved DSBs hovedkontor i Tønsberg, samt fem regioner spredt over hele landet, i Bergen, Oslo, Trondheim, Harstad, Kristiansand.

DSBs ansvarsområder for elsikkerhet omfatter blant annet:

  • Nettselskaper og ulike typer kraftproduksjon
  • Elektriske anlegg på skip under norsk flagg og flyttbare innretninger til havs
  • Industri med høyspenningsanlegg
  • El-forsyningsanlegg for jernbane, t-bane, trikk og bybane

Om DSB

Som ansatt ved seksjon for elsikkerhet i DSB blir du del av et større nasjonalt miljø for samfunnssikkerhet. DSBs ansvar på samfunnssikkerhetsområdet omfatter i tillegg til elsikkerhet nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap, brannsikkerhet, industri- og næringslivssikkerhet, farlige stoffer, samt produkt- og forbrukersikkerhet. DSB har også ansvar for Sivilforsvaret.

DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

>> Les mer om å jobbe i DSB

Et av DSBs viktigste samfunnsoppdrag er å sørge for at produksjon, lagring og bruk av elektrisitet skjer på en sikker måte. Til det trenger vi flere dyktige fagfolk.
Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB