Sikkerhet ved fisketurisme

Et stort antall fisketurister kommer til Norge for å fiske hvert år. Fisketurisme og utleie av båt med utstyr er et område med økende aktivitet i Norge.

Dette er en aktivitet som det er knyttet risiko til, og i de siste 10 år har det i snitt omkommet 33 personer hvert år i fritidsbåtulykker.

Mange mennesker har stor glede av skjærgården i Norge, men det er viktig å vite at forbrukertjenesten båtutleie også kan innebære risiko og skal utøves med respekt og forsiktighet. Det er den som tilbyr forbrukertjenesten med tilhørende utstyr som har ansvaret for å vurdere sikkerheten og ha beredskap ved uønskede hendelser.

DSB skal føre tilsyn med at tilbydere tar det ansvar de har, slik at det tilbys en sikker forbrukertjeneste og at utstyret som benyttes er trygt og i henhold til gjeldende regelverk.

Informasjonsmateriell

Safe at sea (eng) - engelsk brosjyre om sikkerhet til sjøs, pdf-format

Brosjyren finnes på flere språk, se Sjøfarsdirektoratets nettsider.

For fisketuristar er det er laga ein informasjonsfilm på desse språka:


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.