Produsere, importere og distribuere leketøy

Gutt som leker med lekedyr og baller
Foto: Colourbox

Krav til leketøy er fastsatt i forskrift om sikkerhet ved leketøy. Med leketøy menes et produkt som, utelukkende eller delvis, er konstruert eller beregnet for å brukes av barn under 14 år i lek.

Hva omfattes?

Hvordan et produkt markedsføres og oppfattes av forbruker kan være avgjørende for om det omfattes av leketøyforskriften. For eksempel vil et hobbysett ment for ungdom og voksne som plasseres blant leketøy og som forbruker oppfatter som leketøy, kunne bli vurdert omfattet av forskriften.

Hvor kan jeg finne veiledning?

Du finner flere veiledninger til hjelp i vurderingen av om et produkt er et leketøy eller ikke, om hvilken teknisk dokumentasjon som kreves og en rekke andre temaer på Europakommisjonens nettsider for leketøy og sikkerhet (ekstern side).

Krav

I forskriften stilles det blant annet krav til leketøyets fysiske, mekaniske, kjemiske, elektriske, brennbare og støyende egenskaper. I tillegg stilles det krav til merking og emballering av leketøy. Blant annet skal leketøy som appellerer til å bli brukt av barn under tre år og som kan være farlig for barna, merkes særskilt. Alders- og advarselsmerkinger skal være på norsk. Alt leketøy skal CE-merkes.

>> Europakommisjonen har laget en film om hvordan du CE-merker 

Standarder – EN 71-serien

Det finnes harmoniserte standarder for leketøy. Standardene heter "Sikkerhet for leketøy" og er nummerert EN 71-1 til EN 71-8. (Det finnes også ikke-harmoniserte standarder i serien). For mer informasjon om og kjøp av standarder, se www.standard.no

Tilsynsmyndighet

Tilsynsmyndigheten etter forskriften er delt mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet. DSB fører tilsyn med den delen av forskriften som omhandler fysiske og mekaniske egenskaper, brann- og eksplosjonsegenskaper og elektriske og radioaktive egenskaper. Det samme gjelder for emballasje og relevant merking.

Miljødirektoratet fører tilsyn med den delen av forskriften som omhandler kjemiske, hygieniske, støyende og biologiske egenskaper ved leketøy, samt emballasje og relevant merking. Mer informasjon på Miljødirektoratets nettsider (ekstern lenke).

Forskrift om sikkerhet ved leketøy

Den 18. juni 2009 ble det vedtatt et nytt direktiv om sikkerhet ved leketøy (leketøydirektivet) (2009/48/EF). Leketøydirektivet er gjennomført i norsk rett i leketøyforskriften av 18. november 2013 nr. 1403 som trådte i kraft 1. desember 2013.

Nyttige lenker: