Informasjon vedrørende ny forskrift om personlig verneutstyr

Det er fastsatt ny forskrift for personlig verneutstyr (PVU), med ikrafttredelse henholdsvis 22. juni 2018.

Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2016/425 i Norge.

>> Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)

Forskriften stiller krav til utforming og produksjon av PVU som skal gjøres tilgjengelig på markedet, for å sikre vern av brukerens helse og sikkerhet og for å fastsette regler for fritt varebytte for PVU i EØS-området.

Forskriften forvaltes av DSB, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Den gamle forskriften om personlig verneutstyr vil bli opphevet i statsråd over sommeren. Det gis imidlertid overgangsregler:

  • PVU som omfattes av og er i samsvar med den gamle PVU-forskriften og som bringes i omsetning før 21. april 2019, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet.
  • EU-typeprøvingssertifikater og beslutninger om godkjenning etter den gamle PVU-forskriften skal være gyldige fram til 21. april 2023 med mindre de utløper før den datoen.

>> Du kan lese mer om overgangsbestemmelsene her: Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment - Guidance document on the implementation of Article 47 on transitional provisions (ec.europa.eu)

>>  EU-kommisjonen har også utarbeidet en veiledning til PVU-forordningen: PPE Regulation Guidelines - Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment (ec.europa.eu)

>> Høringsdokumentene


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.