Farlige produkter

Norske produktmyndigheter får jevnlig informasjon om farlige produkter på markedet. Myndighetene vurderer meldingene og kan eventuelt pålegge importører og forhandlere å trekke produktene tilbake.

I databasen/på nettsiden farligeprodukter.no finnes en oversikt over produkter som direkte eller indirekte kan være skadelig, samt en anbefaling om hva man som forbruker bør gjøre.

Produktene er meldt inn av forbrukere, leverandører eller produsenter. Forhandler, importør eller produsent av produktene har enten blitt pålagt å iverksette nødvendige tiltak, eller iverksatt tiltakene på egenhånd. Her legges også produkter som kan være i salg i Norge som norske myndigheter har fått melding om fra andre land i Europa.

Disse myndighetene er med i løsningen: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens vegvesen, Sjøfartsdirektoratet, Mattilsynet, Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet.

RAPEX

De fleste meldingene om farlige produkter mottar DSB fra EUs informasjonssystem om farlige produkter - RAPEX.

RAPEX er et system for rask informasjonsutveksling om farlige produkter, mellom myndigheter i EØS. Systemet gir de ulike landene muligheten til å reagere raskt og fjerne de farlige produktene fra markedet.

>> Søk i RAPEX

Melde fra om farlig produkt

Produsenter, importører og distributører har en plikt til å melde fra til myndighetene dersom de oppdager at et produkt de selger er eller kan være farlig for forbruker.

>> Send inn melding om farlig produkt