Farlige produkter

DSB får jevnlig informasjon om farlige produkter. DSB vurderer meldingene og kan eventuelt pålegge importører og forhandlere å trekke produktene tilbake.

I DSBs produktdatabase "Farlige produkter" finnes en oversikt over over produkter under DSBs ansvarsområde som er eller kan være farlige. Forhandler, importør eller produsent av produktene har enten blitt pålagt av DSB å iverksette nødvendige tiltak, eller iverksatt tiltakene på egenhånd. Her legges også produkter som kan være i salg i Norge som DSB har fått melding om fra andre land i Europa.

RAPEX

De fleste meldingene om farlige produkter mottar DSB fra EUs informasjonssystem om farlige produkter - RAPEX.

RAPEX er et system for rask informasjonsutveksling om farlige produkter, mellom myndigheter i EØS. Systemet gir de ulike landene muligheten til å reagere raskt og fjerne de farlige produktene fra markedet.

>> Søk i RAPEX

Melde fra om farlig produkt

Produsenter, importører og distributører har en plikt til å melde fra til myndighetene dersom de oppdager at et produkt de selger er eller kan være farlig for forbruker.

>> Send inn melding om farlig produkt


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.