Sjekkliste for søknaden om tillatelse til erverv av eksplosiver for annet formål

□  Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, for ALLE som skal stå oppført på tillatelsen
□  Dokumentasjon på gyldig oppbevaring, ENTEN

  • lagerleieavtale, signert av både utleier og leietaker, påført anleggsID-nummer,
  • returavtale, signert av distributør og virksomheten, påført anleggsID-nummer, eller
  • anleggsID-nummer ved egen oppbevaringstillatelse

□  Det er en forutsetning at den som skal motta eksplosivene på vegne av virksomheten har god kunnskap om stoffene, sikker håndtering, stoffenes risiko, relevant regelverk og sikring av stoffene.

Send alle vedleggene digitalt via Altinn. DSB godtar også vedlegg via e-post til postmottak@dsb.no eller i vanlig post.

Det vil vanligvis ta 4-6 uker fra virksomheten leverte søknaden til den får svar. I perioder kan saksbehandlingstiden være lengre, så send gjerne inn ny søknad 3 måneder før utløpsdato av eksisterende tillatelse.

>> Elektronisk søknad (Altinn)
>> Altinn brukerservice (hjelp med pålogging og rettigheter)


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.