Rapportere inn skader og uhell med fyrverkeri

Elektronisk skjema og informasjon om rapportering  av fyrverkeriuhell.

>> Skjema for innmelding av skader og uhell ved bruk av fyrverkeri 

Hvem skal rapportere?

DSB ber årlig om at landets brannvesen, koordinert med politi- og helsevesen, rapporterer inn personskader og materielle skader som følge av bruk av fyrverkeri. Denne rapporteringen gjøres i et elektronisk skjema som ligger åpnet for alle. Privatpersoner kan også melde inn fyrverkeriskader her.

Landes brannvesen anmodes årlig av DSB om å kontakte lokale politi- og helsevesen slik oversikten også dekker uhell og skader der brannvesenet ikke selv er involvert. Dette er verdifull informasjon for den nasjonale statistikken.

I år ber DSB om at all rapportering foregår elektronisk. Dette betyr at politi- og helsevesen også har anledning til å melde direkte inn til DSB ved å benytte dette elektroniske skjemaet.

Slik fyller du ut skjemaet

Det skal fylles ut ett elektronisk skjema per uhell. Dersom det er flere skader og skadde knyttet til ett uhell, skal dette meldes i samme skjema. Man legger da inn den ene skaden, og etter man har trykket "Bekreft" begynner man på den neste skaden. Noen punkter er obligatoriske. Dersom man mangler informasjon på punkter som ikke er merket med stjerne, kan man la disse stå tomme. Mer hjelp til å fylle ut skjemaet får du dersom du strykker på "?" i skjemaet.

Hva skjer med tallene?

For å kunne opprettholde fokuset på skader som skyldes fyrverkeri er vi avhengig av at det rapporteres om uhell og skader. Innrapporterte skader og uhell samles hvert år i en rapport som oversendes Justis- og beredskapsdepartementet. Rapporten gir en oversikt over skader og uhell, og gjør at vi kan vurdere tiltak og effekten av disse.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre oss.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss!